Sommarsimskola

Våra sommarsimskolor är något av det viktigaste vi har för att öka simkunnigheten i Sverige. Intresset växer för varje sommar och i år stöttar vi ca 200 sommarsimskolor runt om i landet med material och resurser.

Varför ska man gå i sommarsimskola?

Vi på Svenska Livräddningssällskapet är väldigt måna om att sommarsimskolor finns tillgängliga för alla barn.Det är en väldigt stor skillnad på att gå i simskola i en pool eller i öppet vatten som vi säger. I poolen är det klart, ljust vatten. Barnet ser botten hela tiden och temperaturen är behagfull. Ute har vi oftast kallt, mörkt vatten och botten kan variera från fin sandbotten, till klippor eller dy. Därför är det väldigt viktigt att barnen får möjlighet att lära känna de olika förhållanden som råder i svenskt vatten. Om det skulle ske en olycka eller drunkningstillbud så har ett barn (och vuxen) mycket lättare att klara sig oskadd om hen har lärt sig vattensäkerhet i öppet vatten. Det är även i sjöar och hav som nästan alla drunkningsolyckor sker.

 

Till sommarsimskola.se

På sommarsimskola.se kan du läsa mer om varför man ska gå i sommarsimskola och söka efter en sommarsimskola nära dig
Fakta
  • Svenska Livräddningssällskapet rekommenderar max 8 elever på en simlärare och är det två simlärare rekommenderar vi max 12 barn.
  • Kostnaden för att delta i en sommarsimskola varierar över landet.
  • Svenska Livräddningssällskapet stöttar i samarbete med Trygg-Hansa ca 200 sommarsimskolor runt om i landet.
  • Du anmäler barnet genom att kontakta den sommarsimskola som ni vill delta i.
  • Kontaktuppgifter till många sommarsimskolor finns på sommarsimskola.se
  • Om olyckan skulle vara framme och barnet hamnar i vattnet ska det ligga stilla i ihopkrupen ställning, flyta och invänta hjälp. Därför har vi inget klädsim i simskolan, men vi påtalar vikten av att använda räddningsväst.
  • I simskolan får barnet lära sig hur man beter sig när man är på isen. Vi kallar det bad-, båt- och isvett.