Projekt - Utomhuspedagogik

Svenska Livräddningssällskapet har en lång erfarenhet av att utbilda simlärare och initiera sommarsimskolor. Det är en av de saker som gör Svenska Livräddningssällskapet som organisation unik i förhållande till andra utbildningsaktörer och organisationer inom simundervisning. Vi bedriver simundervisning i den miljön där sim- och livräddningskunskapen behövs allra mest. Dessutom är sommarsimskolan en viktig källa till kunskap om vattnet och strandmiljön.

Foto: Carina Mattsson

Foto: Carina Mattsson

Foto: Lisa Grinell

Foto: Lisa Grinell

Utomhuspedagogik i simskolan - en vidareutveckling av sommarsimskolorna

Svenska Livräddningssällskapet har fått pengar av Svenskt friluftsliv och målsättningen för att uppdatera och revidera Svenska Livräddningssällskapets utbildningsupplägg när det gäller sommarsimskolan.

Projektets övergripande syftet är att arbeta för att sommarsimskolan lever kvar som ett självklart alternativ när det gäller simundervisning, eftersom vi vet att sommarsimskolan är den bästa källan till vattenkunskap och att lära sig att simma och att livrädda i den miljön där kunskapen behövs allra mest.  För att nå det målet behöver vi göra sommarsimskolan ännu mer aktuell, attraktiv och tillgänglig för fler.

För det första behöver vi anpassa verksamheten till aktuell utomhuspedagogik. Eleverna i sommarsimskolan ska inte bara lära sig vattensäkerhet och att simma, utan också få viss kunskap om vattnet och dess närmiljö. Vi bör därför bättre ta tillvara den miljö i vilken undervisningen bedrivs genom att ge eleverna lite extra kunskap om till exempel sjön och dess flora och fauna. Det här ger också kunskap om den miljöpåverkan som vi utsätter vår natur för. Vi ska inte bara använda havsstranden eller skogstjärnen som ett klassrum, utan också som ett läromedel.

För det andra behöver vi anpassa upplägget för att kunna ta emot nya svenskar. Människor från andra geografiska områden med annat klimat och annan natur saknar av förklarliga skäl oftast erfarenhet av att bada i kallt vatten men också av att vistas i den nordiska naturen. Många har heller inte av tradition någon vana av att bada tillsammans med andra. Vi behöver därför anpassa upplägget och presentationen av simskolan, så att vi underlättar för som många som möjligt att komma till vår utomhusverksamhet. För det tredje vill vi skapa ett upplägg som också kan användas i undervisningen i förskola och skola. För att underlätta för skolan och skolans pedagoger att ha simundervisning, eller åtminstone vilja och våga ta med eleverna till sjön, vill vi skapa ett material som skolan och också andra barnverksamheter kan ta hjälp av.

Projektet löper 2017-2019 och ska resultera i ett nytt material om sommarsimskolan som vänder sig till simlärare men även andra pedagoger.

 

Vill du veta mer om projektet kontakta:

Lisa Grinell

lisa.grinell@sls.a.se 08-120 102 54

 

 

Projektet genomförs med stöd av: