Projektet avslutas under 2019 och alla utbildningar är redan genomförda

Vattensäkerhetsambassadör för nyanlända

Är du själv relativt nyanländ till Sverige och vill lära ut vattensäkerhet till andra nyanlända på olika orter i Sverige? Då kanske du passar att bli Vattensäkerhetsambassadör för Svenska Livräddningssällskapet? Som vattensäkerhetsambassadör lotsar du nya svenskar till simskolor nära hemorten. Du berättar också om vad man bör tänka på om man vill gå till stranden eller badhuset, vad man måste veta om man vill åka skridskor, eller var flytväst finns att låna inför båtfärd.

Villkor:

Svenska 2D

Simkunnig (200 m var av 50 m i ryggläge)

Kursinnehåll:
Teori: Förebyggande livräddning

HLR
Praktik i vattnet

Kurstid: 2 dagarsutbildning vid 1 tillfälle.

Kursdatum: 20-21 augusti 2018 Jönköping samt 28-29 augusti 2018 Luleå.

Utbildningarna hade vardera 20 deltagarplatser. 


Hela utbildningen bekostades av Svenska Livräddningssällskapet genom finansiering från Allmänna Arvsfonden.

Genomförda utbildningar 2018:

  • 14-15 maj Halmstad
  • 28-29 maj Norrköping
  • 20-21 augusti Jönköping
  • 28-29 augusti Luleå