Projektet avslutas under 2019 och alla utbildningar är redan genomförda

Simlärarutbildning för nyanlända

Villkor: 

 • Du ska vara 18 år fyllda.
 • Du ska ha fått uppehållstillstånd.
 • Du ska klara Svenska 2D nivå.
 • Du ska visa intyg på att du har genomfört Silverbojen under de 12 senaste månaderna. 
 • Du ska visa intyg på att ha simmat 1000 meter varav 200 meter ryggsim de 12 senaste månaderna.
 • Du ska vara frisk enligt Svenska Livräddningssällskapets hälsodeklaration.
 • Du ska i ansökan uppge 1(en) referensperson med e-post och telefonnummer.
 • 100 % närvaro krävs under utbildning och att alla uppgifter skickas in i tid.
 • När utbildningen är godkänd förväntas deltagaren att under 2019 vid några tillfällen arbeta som simlärare i anslutning till projektet.

Kursinnehåll: 

Svenska Livräddningssällskapet som organisation

Simning

 • Att lära sig simma: Vattenvana, sim-fysiologi och simteknik.
 • Att undervisa och planera simskola: Simlärarens roll och barns utveckling.
 • Simlärarens idébank.
 • Prov – praktiskt och teoretiskt.
 • Olika kulturer.

Livräddning

 • Livräddning
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning

Säkerhet

 • En vattensäker simskola

Kurstid: 80 timmar (1 timma = 60 minuter). Utbildningen är uppdelad på 2 kurstillfällen: 2 x 5 dagar heltid. Mellan de två kurstillfällena ska praktik i simskola genomföras om 40 timmar.

Det är per Svenska Livräddningssällskapets diskretion att acceptera deltagare och fördela grupperna.

Hela utbildningen bekostades av Svenska Livräddningssällskapet genom finansiering från Allmänna arvsfonden. (d.v.s. kostnader för resa, logi och utbildning)

 

Genomförda utbildningstillfällen 2018

Härnösand 11-16 mars + Tylösand 5-10 augusti 
Härnösand 18-23 mars + Tylösand 12-17 augusti 
Höganäs 7-12 oktober + Köping 2-7 december