Artikelsida

Ingress Vi vill att alla ska känna glädje och trygghet i och vid vatten. För att uppnå detta är vårt främsta verktyg den kunskap som vi har samlat i vår organisation i över hundra år – vattenkunskap

Underrubrik

Text I slutet av 1800-talet drunknade nära 1100 personer per år, på grund av denna höga siffra bildades Svenska Lifräddningssällskapet, SLRS, den 28 november 1898 på Stockholms slott. Året efter, 1899, genomfördes en undersökning för att kartlägga simkunnigheten bland Sveriges skolungdom. Undersökningen visade att bara 12 % av dessa kunde simma. Mot denna bakgrund var det naturligt att SLRS i början kom att koncentrera sin verksamhet på att utbilda simlärare och få till stånd simskolor över hela Sverige.

Svenska Livräddningssällskapet har ett brett arbetsfält. Vi är med och påverkar alla från skolbarn till högt uppsatta politiker.
Biltext Genom vårt starka engagemang vill vi göra skillnad i människors liv – hela livet!

Biltext Genom vårt starka engagemang vill vi göra skillnad i människors liv – hela livet!

2. Larma, du kan behöva hjälp. Försök väcka omgivningens uppmärksamhet.

3. Hos medvetslösa personer blir tungmuskelaturen helt slapp. I ryggläge faller tungan bak i svalget och blockerar luftvägarna.

1. Ta reda på om personen är medvetslös genom tillrop och försiktig skakning.

4. När huvudet böjs bakåt lyfts tungan upp från svalgväggen och fri luftväg uppnås. Placera en hand på personens panna samt böj huvudet bakåt. Placera därefter långfingret och pekfingret från andra handen på benpartiet under hakan. Lyft hakan uppåt och hjälp på så sätt till att böja huvudet bakåt.

5. Se, lyssna och känn. Andas personen, vänd till framstupa sidoläge. Framstupa sidoläge förhindrar kvävning vid kräkning. Personen måste dock ses till. Om du inte kan se att bröstkorgen höjer sig och inte hör eller känner luftströmmen har den medvetslöse slutat andas.

6. Kläm samman näsborrarna, dra in ett djupt andetag, lägg läpparna om personens mun och blås in tills personens bröstkorg höjer sig. Tag bort munnen upprepa en gång. Har andningen inte kommit igång fortsätt inblåsningarna i din egen andningstakt. Håll på med mun till mun andning tills den skadade andas själv eller tills någon annan övertar ansvaret.

Fakta

Statistik och säkerhet

  • 94% av svenska folket anser att barn ska ha rätt till kostnadsfri simundervisning
  • 78 procent av svenska folket anser sig kunna simma enligt den nordiska simkunnighetsdefinitionen: 13 procent har svarat nej och 9 procent svarar vet ej. (2014)
  • I hela världen omkommer varje år cirka 300.000 människor genom drunkning. Det innebär att en person omkommer varannan minut, dygnet runt!
  • I Sverige drunknar idag en människa var tredje dag.
  • Drunkning är den vanligaste dödsolyckan bland barn i åldern 1-6 år.

Hjärt- och lungräddning - så här gör du