Tidigare drunkningsstatistik

Nedan redovisas en tabell för antalet drunknade under de senaste åren. För detaljerad information se PDF-filer under tabellen.

  Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
 2000*  7 10  7 9 10 11 19 17 3 5 12 7 117
 2001*  6 5 14 10 9 13 25 13 9 10 6 6 126
 2002  6 7 5 10 13 14 21 48 9 7 3 6 149
 2003  4 6 8 19 11 12 37 18 5 4 5 5 134
 2004  7 4 2 11 16 17 24 21 9 3 4 1 119
 2005  6 9 4 8 7 11 26 9 6 8 7 6 107
 2006  10 3 1 6 5 19 47 14 12 6 6 6 135
 2007  4 3 9 8 6 18 17 18 10 6 3 1 103
 2008  5 4 1 12 9 9 28 11 2 9 10 7 107
 2009  6 3 2 9 7 8 18 8 7 7 2 5 82
 2010  1  0  0  7  6  14  24  7  8  4  7  1  79
 2011 2 3 4 10 11 13 13 14 7 4 6 8  95
 2012 4 4 5 9 12 6 21 11 9 7 3 6 97
 2013 4 1 7 17 10 14 29 21 11 6 6 3 129
 summa  65 55 60 122 100 146 291 198 83 71 64 53 1579
 snitt/år  5 4 4 9 7 10 21 14 6 5 5 4

113

 

*Åren 2000 och 2001 är inte utländska medborgare inkluderade. För dessa år är totalsumman 134 och 134 inklusive utländska medborgare.

Årssammanställning 2014

Årssammanställning 2013

Årssammanställning 2012

Årssammanställning 2011

Årssammanställning 2010

Årssammanställning 2009

Årssammanställning 2008

Årssammanställning 2007

Årssammanställning 2006

Årssammanställning 2005

Årssammanställning 2004

Årssammanställning 2003

Årssammanställning 2002

Årssammanställning 2001

Årssammanställning 2000