Din berättelse är viktig!

Tack vare att du delar med dig av dina erfarenheter kan din historia bidra till att rädda fler liv.

Okunskap är farligt, inte vatten!

Forskning visar att cirka 440 personer drunknar i Sverige varje år under perioden 2003‑2017. Drunkning är en process som leder fram till att personen inandas vätska. Som resultat kan personen; omkomma eller överleva med eller utan skador. Studien; Incidence and characteristics of drowning in Sweden during a 15-year period”[1],  visar att cirka hälften av alla registrerade drunkningar, eller motsvarande 200 personer, överlever drunkning varje år. Det är vad vi vet, men mörkertalet är förmodligen stort, vilket attitydundersökningen från 2018 delvis bekräftar.

Därför är din berättelse viktig, din historia behöver synliggöras. Och du är inte ensam!

På en direkt fråga i en attitydundersökning som Svenska Livräddningssällskapet genomförde tillsammans med SifoKantar 2018, svarar 3 procent eller 225 000 vuxna födda i Sverige att dem har erfarenheter av drunkning det senaste tre åren. Tack vare att du delar med dig av dina upplevelser kan vi lära oss mer och därmed bättre förstå vad som bokstavligen gör skillnad på liv och död. Dina erfarenheter är ovärderliga!  

Svenska Livräddningssällskapet har till ändamål att; främja allmän simkunnighet, verka för ökad kunskap om livräddning hos allmänheten och propagera för ökad säkerhet i, på och vid vatten. En del av det arbetet innebär att inhämta data och kunskap för att omvandla till aktuella främjande och förebyggande budskap. Med hjälp av din historia kan du bidra till ökad kunskap och därmed är det vår övertygelse att vi kan förhindra drunkningar och därmed rädda fler liv.

Via den röda knappen nedan kommer du vidare till formuläret där du genom att svara på frågorna bidrar till ökad kunskap.

All information behandlas konfidentiellt enligt GDPR och används endast till forskning och analys. Eventuellt kan vi behöva komma i kontakt med dig för mer djupanalys av den specifika händelse du upplevt, om du önskar vara med vid en sådan djupanalys ber vi dig att fylla i kontaktuppgifter i slutet av formuläret. Självklart respekterar vi om du önskar förbli anonym. Har du frågor om formuläret kan du kontakta info@sls.a.se

Tack för din medverkan.

Tillsammans håller vi Sverige flytande och bidrar till Nollvisionen!

 

[1] A. Claesson, et al., Incidence and characteristics of drowning in Sweden during a 15-year period, Resuscitation (2021), https://doi. org/10.1016/j.resuscitation.2021.01.028

 

Jag vill fylla i formuläret