Dela med dig av din drunkningsberättelse

Svenska Livräddningssällskapet har till ändamål att främja allmän simkunnighet, verka för ökad kunskap om livräddning hos allmänheten och propagera för ökad säkerhet i, på och vid vatten i Sverige.

Som en del av det arbetet behöver vi lära oss mer om hur drunkningsolyckor går till för att bättre förstå vilka främjande och förebyggande budskap som behöver nå ut till allmänheten, beslutsfattare och verksamhetsansvariga.

Forskning visar att så pass många som 441 personer drunknar i Sverige i genomsnitt varje år under perioden 2003-2017 och på en direkt fråga i en attitydundersökning 2018 svarar 3 procent eller 225´000 vuxna födda i Sverige att dem har erfarenheter av drunkning det senaste tre åren.

”Drunkning är en process som leder fram till att personen inandas vätska. Som resultat kan personen; omkomma eller överleva med eller utan skador”. Cirka 50 procent eller cirka 200 personer överlever drunkning varje år.

Därför är dina erfarenheter viktiga, din berättelse behöver synliggörs så att vi kan lära av det som gjorde att just du överlevde. Till exempel; var, när och hur olyckan inträffade samt vilka omständigheter som ledde fram till att du överlevde.

Med hjälp av din historia kan du bidra till ökad kunskap och därmed är det vår övertygelse att vi kan förhindra drunkningar och rädda fler liv.

Nedan kommer du vidare till formuläret där du genom att svara på frågorna bidrar till ökad kunskap.

All information behandlas konfidentiellt enligt GDPR och används endast till forskning och analys. Eventuellt kan vi behöva komma i kontakt med dig för mer djupanalys av den specifika händelse du upplevt, om du önskar vara med vid en sådan djupanalys ber vi dig att fylla i kontaktuppgifter i slutet av formuläret. Självklart respekterar vi om du önskar förbli anonym. Har du frågor om formuläret kan du kontakta info@sls.a.se

Tack för din medverkan.

Tillsammans håller vi Sverige flytande!

 

Jag vill fylla i formuläret.