Transportstyrelsen och Sjösäkerhetsrådet

Svenska Livräddningssällskapet är en aktiv del av Sjösäkerhetsrådet och vi medverkar på de två till fyra möten som hålls varje år. Vi driver gemensamma säkerhetsfrågor, bl.a. frågor om hur vi ska kunna minska alkoholanvändningen i samband med båtliv och ökad flytvästanvändning. Vi har också ett nära samarbete när det gäller uppföljning av de olyckor om händer i samband med fritidsbåtar.

Läs mer om Transportstyrelsen