Vi är en del av Svenskt Friluftsliv

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 26 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har 1,7 miljoner medlemmar, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 9 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesperson gentemot regering, riksdag och myndigheter.

Tack vara stöd av Svenskt Friluftsliv

Har vi möjlighet att driva olika projekt, under 2018 pågår följande projekt:

 

Youth Camp (2016-2018)

Youth Camp har som mål att få barn och ungdomar att ta del av det svenska friluftslivet på ett säkert sätt. Att skapa en naturlig fortsättning för unga att fortsätta sitt intresse inom vattensäkerhet, livräddning och friluftsliv. Ledarna som deltar är utbildade simlärare eller poollivräddare och de får en utbildning i materialet Juniorlivräddare samt kunskap om hur vi bedriver vår barn och ungdomsverksamhet. Under sommaren har sedan ett gemensamt camp där ledarna har med sig barn och ungdomar från sin region. Detta för att de ska få en bra start för att starta upp livräddarkollo på sin hemort. 

Läs mer

 

Utomhuspedagogik (2017-2019)

Projektet startades för att uppdatera och revidera Svenska Livräddningssällskapets utbildningsupplägg när det gäller sommarsimskolan. Det är viktigt sommarsimskolan lever kvar som ett självklart alternativ när det gäller simundervisning, eftersom vi vet att sommarsimskolan är den bästa källan till vattensäkerhet och att lära sig att simma och att livrädda i den miljön där kunskapen behövs allra mest. Genom projektet ska sommarsimskolan bli ännu mer aktuell, attraktiv och tillgänglig för fler.

Läs mer

 

Issäkerhetsrådet (2017-2019)

För att öka kunskapen om issäkerhet har arbetet med Issäkerhetsrådet återupptagits. Rådet verkar för en tryggare vistelse för allmänheten på isar genom information som bidrar till ökad iskunskap. Genom att nyttja kunskapen i rådets medlemsorganisationer kan vi sprida kunskap som når ut till fler.  Issäkerhetsrådet består av följande organisationer: Svenska Livräddningssällskapet, Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation, Friluftsfrämjandet, Sjöräddningssällskapet, Skridskonätet, Sportfiskarna, Örnsköldsviks kommun och Stockholm Stad. 

Läs mer