Strålsäkerhetsmyndigheten SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är en av flera större myndigheter som stöttar Svenska Livräddningssällskapet. I SSMs fall, handlar det till största del om att integrera kunskap om solen och dess strålning i vår verksamhet. Vi pratar om solvett i simskolan och barnen kan ta solmärket. 

Läs mer om SSM