Vi stödjer Svenska Livräddningssällskapet

Svenska Livräddningssällskapet har 2020 lanserat ett nytt sätt att stödja vår verksamhet, vi vänder oss till alla företag i Sverige som vill stödja oss i vårt arbete mot nollvisionen, Ingen ska drunkna på grund av okunskap.

Westman El i Göteborg AB

Hultsbo Bygg & Service AB

Conturas AB

Henrik Fredrikssons Åkeri AB

Commercial Property & Business Brokerage in Scandinavia AB

Olssons Mekaniska Verkstad AB

TP Sanering och Fastighets-service AB

Nya Surte Mekaniska Verkstad AB

Gearserp AB

Ale tassens hunddagis AB