Sponsorer samarbeten

Om sport- och tävlingsverksamheten

Livräddning som sport var första hand avsedd att uppmuntra livräddare att utveckla, underhålla och förbättra de grundläggande fysiska och mentala färdigheter som behövs för att rädda liv i vattenmiljö. Sporten är en multisport och livräddningstävlingar består av en mängd olika tävlingsgrenar för att vidareutveckla och demonstrera livräddande färdigheter, lämplighet och motivation. Tävlingsgrenarna utövas i både vatten, pool och hav, och på stranden. Det finns även sjukvårdsbanor.

Vi arrangerar ett flertal livräddartävlingar årligen både för elit och nybörjare. Landslaget deltar även på internationella tävlingar. Inom sport & tävlingsverksamheten har vi idag ca 100 aktiva i åldrarna 10-60.

 

Varför ska ert företag bli sponsor?

Som sponsor till Svenska Livräddningssällskapet bidrar ni till en verksamhet som aktiverar och engagerar såväl unga som gamla och alla däremellan. Föreningens verksamhet skapar dels en god gemenskap men har även ett fokus på att skapa en trygg och säker omgivning.  

Svenska Livräddningssällskapet har en gemensam plattform att stå på, vår värdegrund. Värdegrunden präglas av humanitet, gemenskap, respekt och engagemang.

Att vara sponsor till Svenska Livräddningssällskapet innebär därför att ni som företag förknippas med dessa egenskaper och samtidigt exponeras mot en målgrupp som är engagerad och driven, både på sin fritid och i arbetslivet. Men framför allt ni är med och räddar liv!