Nordisk lagkapp

Är en kombination av tävling i bassäng och sjukvård. Som namnet antyder tävlar du i lag av tre livräddare. Lagkappen utövas främst i Sverige, Norge och Danmark. Material som används är livboj med och utan lina, livräddningsdocka och räddningslina. 

SJUKVÅRDSMOMENTET

För att delta i livräddningsmomentet i vattnet ska laget ha genomfört godkänt prov i tre av nedan angivna moment. I inbjudan anges ett antal tänkta situationer (se exempel) ur vilka tävlingsledningen väljer tre.

  1. Medvetslöst tillstånd
  2. Andnings- och cirkulationsbesvär
  3. Brännskada
  4. Blödning
  5. Fall och kroppsskador


Exempel:
a) En man klipper gräsmattor. När gruppen passerar faller mannen ihop. Han har svårt att andas, har smärtor i bröstet och ut i vänster arm. Han är kallsvettig och blek.
b) En 10-årig pojke har fallit i vattnet och ligger på botten i bassängen.
c) Vid målning av fönster faller målaren med handen och armen genom glasrutan som går sönder. Kraftig blödning.
d) Under en träningsrunda i skogen hittar ni en flicka liggande till synes livlös, hon har ramlat av en häst.
e) En arbetare spetsar en påle med en yxa, slinter och hugger sig i benet.
f) Vid reparation av en värmeväxlare går en koppling sönder. Hett vatten strömmar ut och träffar reparatören.
g) En person reparerar sin bil. Avgasröret skramlar, motorn är igång och personen svarar ej på tilltal.

VATTENMOMENTET

Laget består av tre (3) medlemmar.

Utrustning:

  • Livboj med lina
  • Livboj utan lina (livbojens yttre diameter ca 730 mm, inre ca 450 mm)
  • Räddningslina typ Hansalina
  • Internationellt godkänd livräddningsdocka

Endast av arrangören tillhandahållna tävlingsredskap får användas. Lagmedlemmarna får använda simglasögon.

I utgångsläget står lagmedlem 1 på bassängens kortsida, lagmedlem 2 finns i vattnet 10 meter från banans kortsida och lagmedlem 3 finns i vattnet vid banans bortre kortsida, med minst en hand mot eller bortom kortsidan. Livräddningsdockan ligger på botten, 10 meter från banans kortsida.

På bassängens kanter och på banans linor ska markering finnas på 10, 15 respektive 20 meter från startplatsen.