Välkommen till Västernorrlands regionförbund

c/o Lars Osterman
Maratongatan 39
871 51 Härnösand 


lasseosterman@telia.com

Västernorrlands regionförbund inbjuder till årsmöte

den 20 februari 2019 kl 13.00 i simhallen i Härnösand.


 

Allmän inriktning
Regionförbundet skall försöka utveckla kontakterna med länets kommuner och landstinget, för att aktivt kunna delta i deras arbete med skydd mot olyckor och att respektive kommun ska bli en vattensäker kommun enligt SLS kriterier för en vattensäker kommun.
För 2015 eftersträvas en inriktning på simkunnighet, livräddning, säkerhet i anslutning till vatten och isar, samt en översyn av säkerhetsutrustningar inom respektive kommun. Under året kommer regionsförbundet att prioritera simkunnigheten hos skolelever, eftersom statistiken säger att simkunnigheten sjunker. För att få kontroll på hur läget är i Västernorrland, planeras en enkät med åtföljande kontroll av simkunnighet enligt SLS normer. Kontakterna med skolan skall intensifieras genom kontakter med Barn- och skolnämnderna. Utbildning av och fortbildning av simlärare är en viktig verksamhet, som skall vara prioriterad för att kunna fylla målet med simkunnighet i skolorna.
Regionförbundet skall arbeta för att kommunerna i länet ska sträva efter, att på kommunala badplatser ska­pa förhållanden, för att få status för Blå Flagg genom att samverka med kommunerna. Regionförbundet skall arbeta för att i samverkan med andra organisationer skapa intressanta utbild­ningssituationer för att öka intresset inom SLS: s intresseområden. Regionförbundet skall utveckla regionsamarbetet inom region Nord genom kontakter med regionförbund inom regionen.

 

Besök gärna vår Facebook-sida Klicka här

Kontaktuppgifter

Ordförande

Kurt Näslund

070-347 67 62

Sekreterare

Lars Osterman

070-651 54 32

Ledamot

Anna-Karin Nilsson

Tävling

Patrik Andersson Knut

0703-62 88 26

Utbildning simning

Lennart Jonsson

0706-37 30 97