Västerbottens regionförbund är vilande kontakta riksorganisationen eller närliggande regionförbund