Välkommen till Södra Älvsborgs regionförbund

c/o Mikael Hedberg 

Andra Hedåkersg 5

511 58 Kinna 

mikael.hedberg@boras.se

070-455 73 77

SLS Södra Älvsborg inbjuder till årsmöte 2020 

Torsdagen den 19 mars kl. 18.00 på Fritids- och folkhälsoförvaltningenkontor Sturegatan 38 Borås. 

Efter årsmötet bjuder föreningen på en enklare måltid. 

Anmälan till Hasse Johansson tfn 076-888 74 26 eller hans3.johansson@boras.se 

Kontaktuppgifter

Ordförande

Jan-Ivar Johansson

070-741 36 09

Sekreterare

Hans Johansson

076-888 74 26

Vice. ordförande

Christina Holmén

070-2477438

Ledamot

Rickard Daleroth

073-0576438