Välkommen till Södra Älvsborgs regionförbund

c/o Mikael Hedberg 

Andra Hedåkersg 5

511 58 Kinna 

mikael.hedberg@boras.se

070-455 73 77

Kontaktuppgifter

Ordförande

Jan-Ivar Johansson

070-741 36 09

Sekreterare

Hans Johansson

076-888 74 26

Vice. ordförande

Christina Holmén

070-2477438

Ledamot

Rickard Daleroth

073-0576438