Skaraborgs regionförbund är vilande.

Kontakta riksorganisationen eller Livräddarna Skövde