Välkommen till Skånes regionförbund

Kontakt

slsskanesregionforbund@gmail.com

 

Följ oss gärna på Instagram @slsskane 

 

Vi har ett brett samarbete med övriga angränsande län i ett nätverk som kallas "region Syd" med en årlig gemensam konferens

Vi arbetar för:

Tydligt fokus på att få med Skånes räddningstjänster i arbetet med vattensäker kommun. Länets samtliga räddningschefer har fattat ett gemensamt beslut att samtliga kommuner skall arbeta med en vattensäker kommun enligt SLS kriterier för en vattensäker kommun. Hos varje räddningstjänst finns en kontaktperson för vattensäkerhetsfrågor där ett nätverk för dessa har skapats.

Medlemskommunikationen ska utökas. E-postadresser till så många medlemmar i länet som möjligt tas fram så att information om det lokala läget kan spridas brett.

Medlemmarna i Skåne ska känna att deras medlemskap är meningsfullt. Man ska få information om aktiviteter och nyheter. Aktiviteter ska finnas för de olika intresseområdena. Det kan t ex vara föreläsningar och träffar för informationsutbyte, livräddningsträning, repetitions- och vidareutbildningar samt medverkan vid olika informationsaktiviteter.

Vid anordnande av både simlärar- och livräddarutbildningar ska samordning ske med de övriga länsförbunden i Region Syd. Denna typ av samordning har i allt större omfattning skett under de senaste åren och det har fungerat mycket bra.

Ordförande

Jörgen Hallberg

Vice. ordförande

Göran Bertilsson

Sekreterare

Mia Fält

Kassör

Ann-Kristin Halpin

Vattensäkerhet, press

Göran Bertilsson

HLR, vattensäkerhetssimskola

Max Larsson

Utbildning simning och livräddning

Mia Fält

Strandbevakning

Eric Queckfeldt

Ledamot

Ida Granlund

Ledamot

Sofie Liljeberg

Ledamot

Kent Naterman