Välkommen till Östergötlands regionförbund

Kontakt

SLS Östergötland 
Björksättersvägen 9
582 76 Linköping
nicholaus.lundbohm@gmail.com

Kontaktinformation

Ordförande

Peter Svanström

070-914 95 20

Vice. ordförande

Ove Andersson

Sekreterare

Nicholaus Lundbohm

Kassör

Per Garmstad

Ledamot

Therese Gustafsson

Ledamot

Eva Gustafsson

Ledamot

Cathrine Lindqvist

Ledamot

Ann-Charlotte Nyström