Välkommen till Östergötlands regionförbund

Kontakt

Peter Svanström

pidde.psv@gmail.com

Kontaktinformation

Ordförande

Peter Svanström

070-914 95 20

Sekreterare

Nicholaus Lundbohm

Kassör

Per Garmstad

Ledamot

Therese Gustafsson

Ledamot

Eva Gustafsson-Bergsten

Ledamot

Marie Ekman