Välkommen till Örebros regionförbund

Kontakt

Karlsgatan 28
703 41 Örebro
sls@orebrolanidrotten.se
Pg: 213768-5

SLS Örebro regionförbund som lokalförening bildades 1971.

Det var framförallt närheten till Hjälmaren som gjorde att man ville öka den allmänna kunskapen om vattensäkerhet i, vid och på sjön.

Barnen har alltid prioriterats så simskolor var länge varit en central del i verksamheten och under stora delar av 1990-talet satsades det på Hjärt- lungräddning vilket resulterade i en stor mängd HLR-utbildade Örebroare genom utbildningar på de flesta gymnasieskolorna.

På senare tid har fokus varit vattensäkerhetskurser där vuxna personer erbjuds fri simundervisning, HLR för både vuxna och barn, samt simlärarutbildningar och badvaktsutbildningar (poollivräddare).

 

Besök gärna vår Facebook-sida Klicka här

Kontaktuppgifter

Ordförande/Vattensäkerhetssimskola/ Utbildningsansvarig Simning

Anette Yngvesson Hjort

0703751664

Vice. ordförande/Flytvästdepåer

Tomas Ronnesjö

0707527027

Kassör

Magnus Ideqvist

0707202181

Ledamot/Utbildningsansvarig Livräddning

Stephen Havstorm

0765513693

Ledamot/Utbildningsansvarig HLR

Nina Mäki-Runsas

0700065965

Ledamot/Sekreterare

William Skoglund

0700504911