Välkommen till Norrbottens regionförbund

Kontakt

c/o Jonas Haraldson
Ankarvägen 27
973 41 Luleå
070-551 98 14
jonas.s.haraldson@gmail.com

Kontaktuppgifter

Ordförande, press

Mikael Andreasson

070-564 3077

Vice. ordförande

Hans Ekenberg

0703-17 23 46

Sekreterare

Jonas Haraldsson

0705-51 98 14

Kassör

Per Sundberg

0705-86 09 95