Välkommen till Norrbottens regionförbund

Kontakt

c/o Jonas Haraldson
Ankarvägen 27
973 41 Luleå
070-551 98 14
jonas.s.haraldson@gmail.com

 

KALLELSE  TILL SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET

Norrbottens Regionförbund

EXTRA ÅRSMÖTE 2019

 

Lördag 11 maj 10.00

Plats: Södra Kungsgatan 28 Luleå

Info: Hans Ekenberg

tel. 0703172346   

 

  1. Öppnande av årsmötet.
  2. Fastställande av röstlängd.
  3. Fråga om godkännande av kallelse och fastställande av dagordning.
  4. Val av mötesordförande samt sekreterare.
  5. Val av rösträknare.
  6. Val av två justeringspersoner som jämte ordföranden justerar protokollet.
  7. Beslut med anledning av ärenden som väckts av styrelsen.

”Beslut om regionförbundets upplösning enligt § 13 i Normalstadgar för regionförbund”

  1. Avslutande av årsmötet.

 

VÄLKOMMEN!

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter

Ordförande, press

Mikael Andreasson

070-564 3077

Vice. ordförande

Hans Ekenberg

0703-17 23 46

Sekreterare

Jonas Haraldsson

0705-51 98 14

Kassör

Per Sundberg

0705-86 09 95