Välkommen till lokalföreningen Livräddarna Tylösand

Kontakt

Livräddarna Tylösand
Tjuvahålsvägen 11
302 73 Halmstad

Kontaktuppgifter

Livräddarna Tylösand
Tjuvahålsvägen 11
302 73 Halmstad
Mail: info@tylosand.net
0790 – 63 09 09

Under bevakningssäsong
Vid livshotande tillstånd - ring alltid 112

Livräddarstationen samt CH/arbetsledare
0705 - 53 14 46
Under bevakningssäsong

Press och media
Verksamhetskoordinator
Louise Brädde
louise@tylosand.net
0790 – 63 09 09

Bevakningschef
livraddarna@tylosand.net

Livräddarskolan
Verksamhetskoordinator
Louise Brädde
louise@tylosand.net
0790 – 63 09 09

Livräddartornet
070-553 1446
Nås dygnet runt under bevakningssäsong

Nippers
nippers@tylosand.net

Styrelsen
Peter Karlborg – ordförande
peter.karlborg@telia.com
tel: 0704-95 15 83

Håkan Vaide – vice ordförande

Henrik Kjaergaard – kassör

Ingmar Engström

Patrik Svensson

Karin de Michiel

Tilda Funck Lerner

Styrelse Livräddarna Tylösand

Ordförande

Peter Karlborg

0704-95 15 83

Vice ordförande

Håkan Waide

Kassör

Henrik Kjaergaard

Ingmar Engström

Patrik Svensson

Karin de Michiel

Tilda Funck Lerner