Välkommen till lokalföreningen Livräddarna Tylösand

Kontakt

Livräddarna Tylösand
Tjuvahålsvägen 11
302 73 Halmstad

Kontaktuppgifter

Under bevakningssäsong
Vid livshotande tillstånd - ring alltid 112

Livräddarstationen                 
076-865 22 19

Press och media
Kommunikationsstöd:
Sophia Arslan
073- 621 33 80
info@tylosand.net

Bevakningschef
Karin de Michiel               
073- 350 83 09
livraddarna@tylosand.net
 
Livräddarskolan
Skolchef Louise Brädde                                    
skolchef@tylosand.net
073-907 43 67

Arbetsledare / CH                      
070-553 1446

Livräddartornet                      
035-314 60
Nås dygnet runt under bevakningssäsong

Nippers
nippers@tylosand.net  

Styrelse Livräddarna Tylösand

Ordförande

Peter Karlborg

0704-95 15 83

Press media

Sophia Arslan

073- 621 33 80

Skolchef

Louise Brädde

073-907 43 67

Kassör

Henrik Kjaergaard

Niklas Rosenberg

Patrik Svensson

Åsa Swedblom