Välkommen till lokalföreningen Livräddarna Tylösand

Kontakt

Livräddarna Tylösand
Tjuvahålsvägen 11
302 73 Halmstad

Kontaktuppgifter

Livräddarna Tylösand
Tjuvahålsvägen 11
302 73 Halmstad
Mail: info@tylosand.net
 
Under bevakningssäsong
Vid livshotande tillstånd - ring alltid 112

Livräddarstationen                 
076-865 22 19

Press och media
Peter Karlborg – ordförande
info@tylosand.net
tel: 0704-95 15 83

Bevakningschef
livraddarna@tylosand.net
 
Livräddarskolan
Skolchef Louise Brädde                                    
skolchef@tylosand.net
073-907 43 67

Arbetsledare / CH                      
070-553 1446

Livräddartornet                      
035-314 60
Nås dygnet runt under bevakningssäsong

Nippers
nippers@tylosand.net  

Styrelsen
Peter Karlborg – ordförande
peter.karlborg@telia.com 
tel: 0704-95 15 83

Håkan Waide - vice ordförande
Henrik Kjaergaard – kassör
Ingmar Engström
Patrik Svensson
Karin de Michiel
Åsa Swedblom

Styrelse Livräddarna Tylösand

Ordförande

Peter Karlborg

0704-95 15 83

Vice ordförande

Håkan Waide

Kassör

Henrik Kjaergaard

Ingmar Engström

Patrik Svensson

Åsa Swedblom

Karin de Michiel