Regionförbundet i Halland har varit verksam sedan 1951. Har som mål att verka för vattenkunskap i länets sex kommuner. 

Kontakt

c/o Sahlin
Fregattvägen 2
302 72 Halmstad 
hem 035-308 78
fregattvagen@gmail.com

Å R S M Ö T E

 

Hallands regionförbund av Svenska Livräddningssällskapets årsmöte.

 

Tid: tisdagen den 5 mars kl. 19:00 2019

 

Plats: Räddningstjänstens Västs lokaler, Vingrens väg 2,Falkenberg

 


 

Största länsövergripande uppdraget är Flytvästdepåerna som finns i samtliga kommuner och att ha uppdaterade instruktörer i länet där vi bistår våra lokala klubbar med instruktörer. De två lokala klubbarna är Livräddarna Varberg och Livräddarna Tylösand. som har den stora verksamheten i länet med simning, livräddning, HLR och säkerhet. Regionförbundet har ett mycket gått samarbete med Livräddarskolan i Tylösand där vi förlägger många av Regionförbundets aktiviteter.

SLS Flytvästdepåer

Vattensäkerhet är viktig! Behöver du låna en flytväst?

Här kan du låna Svenska livräddningssällskapets flytvästar på följande platser:

Laholm: Turistbyrån, Stortorget

Halmstad: Räddningstjänsten, Kristinehedsvägen 2

Hyltebruk: Räddningstjänsten, Verkstadsgatan 1

Falkenberg: Räddningstjänsten, Vingrens väg 2

Varberg: Räddningstjänsten, Stormhallsvägen 1

Kungsbacka: Aranäshallen, Kungsbacka Sportcenter

Ansvarig för våra flytvästdepåer är Jonas Holmström, Falkenberg

Regionförbundets styrelse

Ordförande

Bo S Carlsson

Sekreterare

Peter Karlborg

Kassör

Kristina Sahlin

Ledamöter

Jonas Holmström

Göran Hult

Anders Jacobsson

Thomas Thuresson

Hedersledamot Leif Karlborg

och från lokalklubbarna Per Tjernström Varberg och Peter Karlborg Halmstad.

Länkar till livräddarklubbarnas hemsidor

Livräddarna Varberg: www.lifeguards.se

Livräddarna Tylösand: www.tylosand.net

Kontaktuppgifter

Kassör

Kristina Sahlin

035-308 78

Press

Bo S Carlsson

0705700159