Regionförbundet i Halland har varit verksam sedan 1951. Har som mål att verka för vattensäkerhet i länets sex kommuner. 

Kontakt

c/o Sahlin
Fregattvägen 2
302 72 Halmstad 
hem 035-308 78
fregattvagen@gmail.com

Största länsövergripande uppdraget är Flytvästdepåerna som finns i samtliga kommuner och att ha uppdaterade instruktörer i länet där vi bistår våra lokala klubbar med instruktörer. De två lokala klubbarna är Livräddarna Varberg och Livräddarna Tylösand. som har den stora verksamheten i länet med simning, livräddning, HLR och säkerhet. Regionförbundet har ett mycket gått samarbete med Livräddarskolan i Tylösand där vi förlägger många av Regionförbundets aktiviteter.

SLS Flytvästdepåer

Vattensäkerhet är viktig! Behöver du låna en flytväst?

Här kan du låna Svenska livräddningssällskapets flytvästar på följande platser:

Laholm: Fritidsbanken, Stationsgatan 4, 312 30 Laholm, telefon 073-746 51 20

Halmstad: Räddningstjänsten, Kristinehedsvägen 2

Hyltebruk: Räddningstjänsten, Verkstadsgatan 1

Falkenberg: Räddningstjänsten, Vingrens väg 2

Varberg: Räddningstjänsten, Stormhallsvägen 1

Kungsbacka: Ishallen, Kungsbacka Sportcenter

Ansvarig för våra flytvästdepåer är Peter Karlborg

Regionförbundets styrelse

Ordförande

Bo S Carlsson

Sekreterare

Peter Karlborg

Kassör

Kristina Sahlin

Ledamöter

Ole Saadenhjelm, Hyltebruk

Thomas Thuresson, Halmstad

Peter Sönefors, Falkenberg

Simon Larsson, Laholm

Mohammad Abazeed, Hyltebruk

Per Tjernström, Varberg

 

Länkar till livräddarklubbarnas hemsidor

Livräddarna Varberg: www.lifeguards.se

Livräddarna Tylösand: www.tylosand.net

Kontaktuppgifter

Kassör

Kristina Sahlin

035-308 78

Press

Bo S Carlsson

0705700159