Svenska Livräddningssällskapet Göteborg, bedriver bland mycket annat, en omfattande simundervisning inom Göteborgsområdet. Årligen deltar cirka 12 000 barn och fler än 300 vuxna i simskolor, inom- och utomhus.

Svenska Livräddningssällskapet Göteborg
Sörredsbacken 20, 418 78 Göteborg, Tel: 031 46 66 00
E-post: info@slsgoteborg.se, hemsida: www.slsgoteborg.se

Årsmöte 2022

Regionförbund Göteborg inbjuder till årsmöte måndagen den 14 mars kl. 18.30 på kontoret, Sörredsbacken 20, Göteborg.  

Stadgeenliga ärenden.

Kvällen avslutas med en lättare måltid.  

Anmälan till SLS Göteborg senast fredagen den 4/3. Tel. 031-46 66 00. E-post. info@slsgoteborg.se

Varmt välkommen!

 


 

 

Sedan år 1842 har vi i Göteborg propagerat för att öka frihet, glädje och trygghet i, vid och på vatten och is. Vi strävar efter att ge alla en ökad kunskap kring säkerhet vid bad, simning och livräddning för att därigenom uppnå en ökad livskvalité.

I våra sim & livräddningsskolor, talar vi om badvett, båtvett och isvett. Bland annat varför flytväst är så viktigt och var vi tycker att du ska åka skridskor när isen lagt sig. Vi talar även om för dig hur du på ett säkert sätt kan hjälpa andra som hamnar i svårigheter.

 

Vattensäkerhet

Mycket mer än att bara lära dig att simma.

Vi på Svenska Livräddningssällskapet Göteborg jobbar för att alla ska ges möjlighet att lära sig att simma! Vi vill också att du och dina barn ska få en ökad medvetenhet om hur man löser situationer som kan uppstå i och kring vatten. Exempel på detta kan vara kunskap om hur du enklast drar upp någon som ramlat ur båten eller hjälper någon som gått igenom isen.

När ni sedan går till stranden finns vi på plats som livräddare på strand om något skulle inträffa eller innan något sker. Det största uppdraget en livräddare på strand har är just det förebyggande arbetet.

 

Nollvision & mål

Vår vision är noll drunknade. All verksamhet vi gör, gör vi för att bidra till den visionen.

Vårt mål är att vi ska vara det självklara valet i Göteborg för hjärt-lungräddningsutbildning och säkerhet vid/i/på vatten och is.

 

Har du inte egen utrustning, flytväst – isdubbar etc, kan du låna ur vår säkerhetsdepå på Sörredsbadet, vårt eget bad. sorredsbadet@slsgoteborg.se

 

Besök gärna vår hemsida för mer information Klicka här

Kontaktuppgifter

Ordförande

Lennart Jönsson

Vice ordförande

Helene Brandrup-Wognsen

Ledamot

Marie-Louise Hänel Sandström

Ledamot

Susanne Gerdin

Ledamot

Malin Nyberg

Ledamot

Pär Karlsson

Verksamhetschef

Tina Heiker Hult

072 585 00 82

Livräddarna Göteborg