Svenska Livräddningssällskapet Göteborg, bedriver bland mycket annat, en omfattande simundervisning inom Göteborgsområdet. Årligen deltar cirka 12 000 barn och fler än 300 vuxna i simskolor, inom- och utomhus.

Svenska Livräddningssällskapet Göteborg
Sörredsbacken 20, 418 78 Göteborg, Tel: 031 46 66 00
E-post: info@slsgoteborg.se, hemsida: www.slsgoteborg.se

Kontaktuppgifter

Ordförande

Lennart Jönsson

Vice ordförande

Helene Brandrup-Wognsen

Ledamot

Marie-Louise Hänel Sandström

Ledamot

Susanne Gerdin

Ledamot

Pär Karlsson

Verksamhetschef

Tina Heiker Hult

072 585 00 82

Livräddarna Göteborg