Svenska Livräddningssällskapet Göteborg, bedriver bland mycket annat, en omfattande simundervisning inom Göteborgsområdet. Årligen deltar cirka 12 000 barn och fler än 300 vuxna i simskolor, inom- och utomhus.

Svenska Livräddningssällskapet Göteborg
Sörredsbacken 20, 418 78 Göteborg, Tel: 031 46 66 00
E-post: info@slsgoteborg.se, hemsida: www.slsgoteborg.se

Simskolor arrangeras av Svenska Livräddningssällskapet Göteborg vid de flesta av Göteborgs simhallar och bedrivs terminsvis, vår och höst. Även intensiv- och sommarsimskolor finns på programmet.

Förutom simskolor arrangerar Svenska Livräddningssällskapet Göteborg under hela året utbildningar till simlärare och poollivräddare i olika kunskapsnivåer. För allmänheten arrangeras också bl a kurser i HLR (hjärt-lungräddning, och Livräddande första hjälpen till barn. För personal i förskolor och på skolor finns speciellt anpassad utbildning ex "Klassen i simhallen" och fortbildning för förskolelärare.

Vill man ge sig ut på en båt- eller istur behöver man flytväst och annan säkerhetsutrustning. Har du inte egen utrustning kan du låna ur vår flytvästdepå på Sörredsbadet, vårt eget bad. sorredsbadet@slsgoteborg.se

Besök gärna vår hemsida för mer information Klicka här

Kontaktuppgifter

Ordförande

Lennart Jönsson

Ledamot

Niclas Carnebratt

Ledamot

Helene Brandrup-Wognsen

Ledamot

Malin Hermansson

Ledamot

Marie-Louise Hänel Sandström

Ledamot

Ingemar Waldenby

Verksamhetschef

Tina Heiker Hult

072 585 00 82

Livräddning och säkerhet

Sörredsbadet

Marek Koscielniak

072 585 23 04

Kursverksamhet

Livräddarna Göteborg