Välkommen till Gävleborgs regionförbund

Besök gärna Gävleborgs hemsida för mer information Klicka här

Kontaktuppgifter

Ordförande

Catharina Almlöf

070-395 13 55

Viec. Ordförande

Björn -Erik Svendsen

070-4140725

Sekreterare

Karin Blomqvist

070-571 46 62

Sport

Henrik Tengqvist

073-362 23 11

Kassör

Nils-Eber Nilsson

0708-76 36 73

Simutbildning

Thed Stjerneklev

070-611 88 90