Välkommen till Gävleborgs regionförbund

ÅRSMÖTE 2020 FÖR GÄVLEBORGS REGIONFÖRBUND 

Du som medlem i Svenska Livräddningssällskapet är välkommen till årsmöte. 

Onsdagen den 11 mars. klockan 18.00. 

Plats meddelas senare.  

Anmälan till: blomqvist@mbox308.tele2.se senast 8 mars

Besök gärna Gävleborgs hemsida för mer information Klicka här

Kontaktuppgifter

Ordförande, Simskoleansvarig

Catharina Almlöf

070-395 13 55

Vice. Ordförande, Säkerhetsansvarig

Björn-Erik Svendsen

070-414 07 25

Sekreterare

Karin Blomqvist

070-571 46 62

Evenemangsansvarig

Henrik Tengqvist

073-362 23 11

Kassör

Nils-Eber Nilsson

Utbildningsansvarig

Thed Stjerneklev

070-611 88 90

Ledamot

Moa Tengqvist

Ledamot

Mårten Johansson