Regionförbundet i Dalarna består av ideellt arbetande personer. Kontakta gärna ordförande Mikael Löfgren om du vill vara engagerad i förbundet eller om du har frågor om vattensäkerhet.

Mikael Löfgren

micke1.lofgren@gmail.com

 

Kontaktuppgifter

Ordförande

Mikael Löfgren

Sekreterare

Shandra Norin

Kassör

Åsa Magnusson