Barnens Livräddningsskola

Material för skolan årskurs 1-3

Att man lärt sig simma är ingen garanti för att man inte kan hamna i en drunkningssituation. Framförallt är det en kunskapsfråga. Svenska Livräddningssällskapet startade Barnens Livräddningsskola redan 1993 för att sprida kunskap om vattensäkerhet genom skolorna. Materialet finns som en digital kurs och som ett arbetshäfte. I både den digitala kursen och i arbetshäftet får barnen lära sig hur de larmar, hur de använder flytväst och livboj, första hjälpen, mun till mun andning och issäkerhet. Barnens Livräddningsskola lägger också stor vikt vid simkunnighet som vi alla vet är en stor del av att känna glädje och trygghet i och i närheten av vatten. 

Vattensäkerhet vid bad med barngrupp

Brukar du åka och bada med en grupp av barn? Härligt!

Titta på filmen, där har vi några bra tips till dig som är viktiga att komma ihåg både innan, under och efter badet för att er vistelse ska bli så säker och trygg som möjligt.