Barnens Livräddningsskola

Utbildningsmaterial för skolan årskurs 1-3

Lektioner Beställ material Tips & råd

Att man lärt sig simma är ingen garanti för att man inte kan hamna i en drunkningssituation. Framförallt är det en kunskapsfråga. Svenska Livräddningssällskapet startade Barnens Livräddningsskola redan 1993 för att sprida vattenkunskap och vattensäkerhet genom skolorna. Idag består Barnens Livräddningsskola av ett häfte som ger kunskap kring Bad-, Båt- och Isvett. Till häftet finns en lärarhandledning. Med hjälp av häftet får barnen lära sig hur de larmar, hur de använder flytväst och livboj, första hjälpen, mun till mun andning och issäkerhet. Barnens Livräddningsskola lägger också stor vikt vid simkunnighet som vi alla vet är en stor del av att känna glädje och trygghet i och i närheten av vatten. Häftet är kostnadsfritt för skolor och beställs här