Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Vattenkunskap i 100 år

Vi vill att alla ska känna glädje och trygghet i och vid vatten. För att uppnå detta är vårt främsta verktyg den kunskap som vi har samlat i vår organisation i över hundra år – vattenkunskap. I slutet av 1800-talet drunknade nära 1100 personer per år, på grund av denna höga siffra bildades Svenska Lifräddningssällskapet, SLRS, den 28 november 1898 på Stockholms slott. Året efter, 1899, genomfördes en undersökning för att kartlägga simkunnigheten bland Sveriges skolungdom. Undersökningen visade att bara 12 % av dessa kunde simma. Mot denna bakgrund var det naturligt att SLRS i början kom att koncentrera sin verksamhet på att utbilda simlärare och få till stånd simskolor över hela Sverige.

Vårt engagemang

Genom vårt starka engagemang vill vi göra skillnad i människors liv – hela livet! Vår vattenkunskap sträcker sig över hela landet och till alla åldrar. För att du alltid ska kunna känna glädje och trygghet i och vid vatten finns vi där som en kunskapsbank som kan dela med oss till dig. Vi har arbetat för att sprida vattenkunskap i över hundra år och vi är fortfarande lika stolta och har samma driv som 1898 när Svenska Lifräddningssällskapet bildades. Bevis för vårt starka engagemang är att sedan bildandet av vår organisation i slutet av 1800-talet har vi lyckats får ner antalet drunknade per år från 1100 till 82 personer! På vägen har vi också lyckats sprida glädje och trygghet till dem som vistas i och vid vatten.

Vårt arbete

Svenska Livräddningssällskapet står för Humanitet, Gemenskap, Respekt och Engagemang. Vår mission är att alla ska ha rätt till vattenkunskap. Genom detta kan vi uppnå vart mål att ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap. Svenska Livräddningssällskapet har ett brett arbetsfält. Vi är med och påverkar alla från skolbarn till högt uppsatta politiker.

Våra kommunikationskanaler

Våra kommunikationskanaler för att sprida vattenkunskap är i första hand våra simlärare. Att kunna simma är det första och viktigaste steget för en ökad säkerhet i och vid vatten. Genom att utbilda simlärare, propagera för och initiera simskolor skapas förutsättningar för att fler ska få möjlighet att lära sig simma.

En annan viktigt del är vårt arbete för En vattensäker kommun. Vi har satt upp sex kriterier som om kommunerna följer dem vi kan få ett tryggare och vattensäkrare Sverige.

Genom våra utbildningar av livräddare för pool och hav når vi ut med vår vattenkunskap till simhallarna och stränderna. För oss är det självklart att våra livräddare ska ha kunskap och utbildning som är anpassad till de krav som allmänheten och myndigheter har rätt att ställa. Vattenkunskapen som vi förmedlar ska göra att alla känner glädje och trygghet i och vid vatten.

Läs mer om våra simskolor

Läs mer om simlärare och livräddar

Läs mer om en vattensäker kommun