Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Lär dig av oss

Vi kan dela med oss av vår samlade erfarenhet och kunskap om hur du ska bete dig i närheten av vatten för att känna dig trygg.

Kunskap ger större frihet

Vill du öka din vattenkunskap vänder du dig till Svenska Livräddningssällskapet. Vi kan ge dig enkla råd och tips hur du ökar din trygghet i närheten av vatten. Genom att ta till sig vattenkunskap ger du dig och dina nära en möjlighet att känna frihet och glädje under säkra former i närheten av vatten. Det är viktigt att du är medveten om att du alltid är ansvarig för dig själv och eventuella minderåriga när du vistas i vattenmiljöer – vi kan endast ge dig vattenkunskapen, ansvaret är ditt eget.

Ropa på hjälp!

Enkel vattenkunskap att ta med dig för en säkrare dag vid vattnet:

Om något händer, ropa på hjälp och påkalla uppmärksamhet

Försök att nå den nödställde utan att du själv utsätter dig för risker

Ha alltid något mellan dig och den nödställde – använd den så kallade "förlängda armen". Den bästa och säkraste livräddaren är en torr livräddare