Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Vattenkunskap

I över 115 år har Svenska Livräddningssällskapet propagerat för att öka människans frihet, glädje och trygghet i och vid vatten. Framförallt vill vi att du ska ha ett tryggt och säkert förhållningssätt till vatten som gör att du kan känna dig fri både i Sverige och utomlands. Vi strävar efter att ge alla en ökad kunskap i simning och livräddning för att därigenom uppnå en ökad livskvalité.