Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Vattensäkerhetskonferens 2018

2018 års konferens är inställd och nytt tillfälle kommer i början av 2019

 

Under 2017 omkom i Sverige 92 personer till följd av drunkning. Detta är det lägsta antalet omkomna sedan 2011 och första gången på länge som antalet omkomna per år är under 100. Det visar att den befarade tendensen med en kurva som gått åt fel håll har brutits. Att trenden brutits är viktigt, men kan inte tas för given.


Vattensäkerhet 2018 är en nationell konferens där Svenska Livräddningssällskapet tillsammans med övriga berörda myndigheter och företag sätter fokus på att aktualisera frågorna och få ner antalet drunkningstillbud i Sverige. Vi måste agera tillsammans för att få ansvariga myndigheter och organisationer att agera. Vi måste nu på allvar samverka för en nationell strategi. Arbetet med att befästa antalet omkomna personer under 100 på årsbasis är ett viktigt delmål i strävan mot Svenska Livräddningssällskapets Nollvision, ”Ingen ska behöva drunkna till följd av okunskap”. Sverige är ett bad- och vattenland. Vi har 450 simhallar, 800 mil kuststräcka, 96.000 insjöar, dammar och tiotusentals pooler, både privata och offentliga. Förra årets konferens blev en stor succé och lockade deltagare från kommun, räddningstjänst, sjukvård och badhus i hela landet.


I anslutning till konferensen anordnar vi en utställning där företag från branschen visar sina produkter och tjänster.
Vattensäkerhet 2018 kommer bl.a att innehålla följande punkter:

• Inträffade händelser
• Hur arbetar vi med säkerheten i badhuset?
• Statistik, trender och utveckling
• Nationell handlingsplan och nollvisionen
• Vattensäker Kommun
• Hur påverkas simkunnigheten av att antalet badhus minskar?
• Strategi Säkrare båtliv
• Vattensäkerhetsarbetet i England
• Är badhusen tillgängliga för alla?


Välkommen till Vattensäkerhet 2018, Helsingborg, Sundspärlan, 16-17 maj INSTÄLLD!

Anmälan och mer information klicka här

 

Program

Onsdag 16 maj


09.00-10.00 Registrering och besök i utställningen
Kaffe serveras i utställningen


10:00-10:20 Välkommen till Vattensäkerhet 2018
BLOCK 1 INTRÄFFADE HÄNDELSER


10:20-11:00 Statistik, trender och utveckling inom drunkningstillbud och olyckor
Mikael Olausson - Svenska Livräddningssällskapet
Mille Örnmark - Svenska Badbranschen


11:00-11:20 Inträffad händelse


11:20-11:40 Fall överbord i Hanöbukten segelbåtsolycka med lyckligt slut
Lars-Göran Nyström - Transportsyrelsen

11:40-12:15 Händelsekedjan vid olycka: livräddare - räddningstjänst - ambulans
Göran Bertilsson - Livräddarskolan Halmstad

12:15-13:30 Lunch och besök i utställningen
Kaffe serveras i utställningen

BLOCK 2 SÄKERHET OCH ANSVAR
13:30-13:50 Nationell handlingsplan och nollvisionen ”Share Globally, Prevent Locally”
Karin Brand - Svenska Livräddningssällskapet

13:50-14:30 Varför är badhusen inte tillgängliga för alla grupper i samhället?
Mille Öhrmark - Svenska Badbranschen
Ivonne Broberger - RSFL

14:30-15:10 Genomförda aktiviteter i projekt Family Water Safety program - vad har hänt?
Camilla Hansen - Svenska Livräddningssällskapet

15:10-15:50 Utställningsbesök
Kaffe serveras i utställningen

15:50-16:20 Hur arbetar vi med säkerheten i badhuset utifrån Konsumentverkets riktlinjer?
Stefan Johansson, Christer Sörliden - Högevallsbadet

16:20-16:40 Vattensäker Kommun
Mikael Olausson - Svenska Livräddningssällskapet

16:40-17:10 Utdelning av Vattensäker kommun

17:10-18:00 Mingel i utställningen

19:30 Buffé på hotell Good Morning +
Obs! Måste förbokas

 

Torsdag 17 maj


BLOCK 3 INTERNATIONELL UTBLICK PÅ VATTENSÄKERHET

08:30-09:15 Drowning Prevention and water safety action plans
Diana Steer - The Royal Life Saving Society UK

09:15-09:45 Hur arbetar Danmark med strandsäkerhet
Erik Bech - TrygFonden Kystlivredning

09:45-10:05 Syrgasen vara eller icke vara
Anders Jacobsson - Svenska Livräddningssällskapet

BLOCK 4 FÖREBYGGANDE OCH UTVECKLING

10:05-10:35 Strategi säkrare båtliv
Lars-Göran Nyström - Transportsyrelsen

10:35-11:25 Utställningsbesök
Kaffe serveras i utställningen

11:25-11:45 Utveckling av havslivräddare vid
stränderna och förebyggande verksamhet
Jonas Hagström - Malmö Stad

11:45-12:00 Hur kommer simkunnigheten att påverkas när antalet badhus minskar i landet?
Mille Örnmark - Svenska Badbranschen

12:00-12:20 Kompetensförsörjning i badanläggningar Matilda Örnmark - Svenska Badbranschen

12:20-13:15 Inspirationsföreläsare

13:15 Lunch