Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Välkommen till ett spännande yrke

Vi tycker att det är väldigt roligt att du funderar på att utbilda dig till livräddare eller simlärare. Det är ett roligt och omväxlande yrke och du kommer att träffa många nya spännande människor. Om du utbildar dig till simlärare kan du ha både barn och vuxengrupper, som livräddare träffar du alla åldersgrupper på stränderna och i badhusen. Är du intresserad av babysim har du dina utbildningar med spädbarn och deras föräldrar. Vi erbjuder också utbildningar i hjärt- och lungräddning.

Oavsett vilken utbildning du är intresserad av kommer du att få en väl dokumenterad och kvalitetssäkrad utbildning. Våra kurser bedrivs i enlighet med en upprättad utbildningsplan och utformas efter de senaste väl utprovade pedagogiska och tekniska kunskaper.

När du går en utbildning i Svenska Livräddningssällskapet ingår utbildningsmaterial i form av en pärm, diplom och ett års medlemskap. Läs mer om medlemskap.

Olika förkunskapskrav

Alla är välkomna att söka sig till utbildningar från Svenska Livräddningssällskapet. Vissa utbildningar kräver förkunskapskrav. Titta närmare på den utbildning du är intresserad av så står det vad som kräva för att vara behörig. Har du några frågor kan du förhoppningsvis hitta svaren under FAQ, annars är du välkommen att kontakta områdesansvarig simkunnighet annica.karlsson@sls.a.se områdesansvarig livräddning och säkerhet mikael.olausson@sls.a.se

Anmälan

Du kan anmäla dig till en utbildning och se en komplett lista på våra utbildningar direkt här på vår hemsida under anmälan till utbildning

Steg 3-utbildningar och utbildningar för utbildare ska anmälan ske till SLS centrala kansli i Stockholm. Till alla övriga kurser sker anmälan genom anmälan till utbildning

Förtydligande gällande Svenska Livräddningssällskapets simlärarutbildning.

Svenska Livräddningssällskapets simlärarutbildning är uppdelad i tre steg.

Första steget är en 42 timmars teoretisk utbildning. Efter att ha blivit godkänd ska eleven göra 50 timmars praktik vid en eller flera simskolor, varav 10 timmars enskild hemuppgift. Denna hemuppgift ska redovisas vid ett redovisningstillfälle/examination på 8 timmar efter praktiktidens slut.

Först då dessa tre utbildningstillfällen är genomförda är eleven godkänd och har sin simlärarbehörighet. Flera arbetsgivare har uppfattat att utbildningen är klar efter 42 timmars teori, vilket så inte är fallet. Har du frågor kontakta Annica Karlsson annica.karlsson@sls.a.se

Vi arbetar med EQF

EQF, eller Education Qualification Framework, är ett referenssystem som ska koppla samman länders nationella kvalifikationssystem och referensramar. EU rekommenderar att de utbildningar som finns i EU:s länder skall kunna jämföras med varandra och att du enklare ska kunna jämföra dina kvalifikationer som du fått under en utbildning med personer från andra länder. Det är ett sätt för oss att kvalitetssäkra våra utbildningar, och ett arbete som vi gör tillsammans med övriga livräddningsorganisationer i Europa.

Det är ett omfattande arbete som vi tror kommer att säkra vår plats som ledande i Sverige när det gäller utbildningar till både simlärare och livräddare. Det ger oss också en viktig internationell kreditering och kommer att öka värdet på såväl utbildningar och yrkesstatusen för våra elever.

Arbetet med EQF slutfördes under 2013.

Läs mer om EQF

Blanketter

     
Hälsodeklaration      

Intyg guldboj

Intyg Silverboj

Intyg Delfinen guld