Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

INBJUDAN TILL SVENSKA MÄSTERSKAPEN I LIVRÄDDNING

Södra Älvsborgs Länsförbund av SLS och Svenska Livräddningssällskapets Sport- och ungdomsråd inbjuder till Svenska Mästerskapen i Livräddning på Borås  simarena lördagen den 26 maj 2012.

Lagtävlig i livräddning, Nordiska tävlingsformen.
• Damklass
• Herrklass
• Mixlag, tävlar i herrklassen

För Svenska Mästerskapen gäller att varje lagdeltagare ska vara medlem i Svenska Livräddningssällskapet och ha godkänts på SLS Badvaktsutbildning. Tävlings bestämmelser kan du läsa på hemsidan www.svenskalivraddningssallskapet.se

Program samt förteckning över tänkta situationer under sjukvårdsmomenten sänds ut till anmälda lag i god tid före tävlingen.

Till segrande lag i dam- och herrklass utdelas ett vandringspris. Plaketter i guld, silver och brons tilldelas lagmedlemmar i de lag som placerar sig på första till tredje plats i dam- respektive herrklassen.

Läs hela inbjudan här

 

Anmälan

Länsförbund
Klubb

Kontaktperson

(namn, adress, email, telefonnummer)

Nordisk Livräddning

Lagnamn 1
Klass
Deltagare Lag 1 (namn, födelseår samt medlemsnummer)
Tid lag 1
Lagnamn 2
Klass
Deltagare Lag 2 (namn, födelseår samt medlemsnummer)
Tid lag 2
Lagnamn 3
Klass
Deltagare Lag 3 (namn, födelseår samt medlemsnummer)
Tid lag 3
Lagnamn 4
Klass
Deltagare Lag 4 (namn, födelseår samt medlemsnummer)
Tid lag 4

Linethrow

Lagnamn 1
Deltagare Lag 1 (namn, födelseår samt medlemsnummer)
Lagnamn 2
Deltagare Lag 2 (namn, födelseår samt medlemsnummer)
Lagnamn 3
Deltagare Lag 3 (namn, födelseår samt medlemsnummer)
Lagnamn 4
Deltagare Lag 4 (namn, födelseår samt medlemsnummer)
Medåkare
Meddelande (ankomstdag, allergier, vegetarian mm)