Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Om Simskola för alla

Simskola för alla är ett samarbetsprojekt mellan Svenska Livräddningssällskapet och Trygg-Hansa, där den senare är finansiär till projektet. Projektet syftar till att nå barn som idag har svårt att ta del av den information och utbildning kring vattenkunskap och simning som finns tillgänglig. Grunden i projektet är att rent konkret utbilda flerspråkiga simlärare i socio-ekonomiskt utsatta områden. Genom att göra detta kan vi nå målgrupper av barn, som av kulturella, religiösa, språkliga, ekonomiska eller andra skäl, idag inte kan gå i simskola.

Utbildningen, är en skräddarsydd variant av Svenska Livräddningssällskapets simlärarutbildning, som varje år examinerar över 300 simlärare som sedan verkar runt om i Sverige. Utbildningen är anpassad efter de särskilda behov, kulturer och andra faktorer som är relevanta för deltagarna i utbildningen och projektet.

Utöver att utbilda simlärare, kommer också en mängd information, bl.a. Svenska Livräddningssällskapets Bad-, båt- och isvettsfolder, som redan översatt till 11 olika språk att spridas till så många som möjligt. Vi kommer också att översätta övrig relevant information och sprida till relevant målgrupper och områden.

Varför Simskola för alla?
För att det behövs. Ett flertal undersökningar genomförda av Svenska Livräddningssällskapet och Skolverket visar att barn och ungdomar som kommer från andra länder har en mycket lägre simkunnighet än barn födda i Sverige. Det är vår fasta övertygelse att ändra på dessa förutsättningar. Vi kan också se utifrån de konkreta resultaten från projektet mellan 2011-2014 att behovet av flerspråklig och anpassad simskola är stort.