Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Historia & resultat

Simskola för alla startades 2011, då vi lyckades få finansiering till projektet genom Postkodstiftelsen.

Mål och syfte

Syftet och målet med projektet har varit att utbilda flerspråkiga simlärare för att nå ut till socio-ekonomiskt utsatta målgrupper, som idag har svårt att ta del av simskola och vattenkunskap under de förutsättningar som samhället idag erbjuder. Genom att annonsera och söka efter kandidater i speciellt socio-ekonomiskt utsatta områden och utbilda dessa att bli simlärare på ”sitt eget” språk för att nå barn vi annars inte når.

Positiva resultat

2013

Under 2013 hade projektet två delar: en under våren och en under hösten. Utbildningen som gick på våren liknade den vi genomförde under 2012, medan höstutbildningen riktade sig specifikt till muslimska kvinnor.

Totalt gick 18 personer utbildningen (12+6) och 15  av dessa arbetar idag (februari 2014) med simskola i någon form. De har genom sina simskolor och den praktik de genomförde som en del av utbildningen, kommit i kontakt med över 1 100 barn och 80 vuxna.

2012

Målet med projektet var att utbilda 10 st simlärare. 12 st har deltagit genom hela utbildningen och 11 st är helt godkända efter projektets avslut. En av deltagarna kunde inte svenska till 100% och kunde därför inte klassas som flerspråkig.

Totalt har minst 3 200 barn gått i simskola inom projektets ramar och vi har skickat ut foldern Bad-, båt-, isvett i 10 200 ex på 11 olika språk under projekttiden.

Projektet har dessutom spridit information, material och stöttning till ca 700 sommarsimskolor över två år, vilket resulterar i att vi nått ut till uppskattningsvis 27 500 simskoleelever.

10 av de 12 deltagarna är idag verksamma med simskola hos kommun eller privat aktör och utövar där sin flerspråkiga simskola kontinuerligt.