Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Tack för din anmälan till fortbildning för Simlärare

Vi kommer att kontakta dig med mer information

Ha ditt intyg för simlärare redo samt ditt medlemsnummer hos Svenska Livräddningssällskapet

Vid frågor kontakta camilla.hansen@sls.a.se

Kan du inte ditt medlemsnummer mail till info@sls.a.se