Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Stabilt sidoläge

Stabilt sidoläge underlättar andningen samt förhindrar kvävning vid kräkning. Personen måste alltid ses till. Om du inte kan se att bröstkorgen höjer sig och inte hör eller känner luftströmmen har den medvetslöse slutat att andas. Så här övar du stabilt sidoläge. Be en kamrat att lägga sig på golvet och låtsas att hon är medvetslös. Ruska försiktigt i henne och ropa "är du vaken?" Får du inget svar är hon medvetslös. Om hon andas placerar du henne i stabilt sidoläge.

Så här gör du

Stabilt       sidoläge

1. Lägg dig på knä vid sidan av den medvetslöse som ligger på rygg.

2. Placera armarna som på bilden.

3. Ta tag som på bilden och rulla över den medvetslöse på sidan.

4. Kontrollera att den medvetslöse har; fria luftvägar, handen under kinden och ena benet över det andra som på bilden.

 

 

Vid olyckor som fall från höjd eller vid dykning på grunt vatten finns alltid risk för nack- och/eller ryggskador. Dessa kan medföra förlamning. Det är mycket viktigt att en person som man misstänker har fått en sådan skada inte flyttas om det inte är helt nödvändigt. Måste du flytta den skadade ska du se till att rygg och nacke hålls absolut stilla.