Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Mun mot mun metoden - så här gör du

1. Ta reda på om personen är medvetslös genom tillrop och försiktig skakning.mun mot mun 1

 

2. Larma, du kan behöva hjälp. Försök väcka omgivningens uppmärksamhet.mun mot mun 2

 

3. Hos medvetslösa personer blir tungmuskelaturen helt slapp. I ryggläge faller tungan bak i svalget och blockerar luftvägarna.

mun mot mun 3

 

 

4. När huvudet böjs bakåt lyfts tungan upp från svalgväggen och fri luftväg uppnås. Placera en hand på personens panna samt böj huvudet bakåt. Placera därefter långfingret och pekfingret från andra handen på benpartiet under hakan. Lyft hakan uppåt och hjälp på så sätt till att böja huvudet bakåt.

mun mot mun 4

 

 

 

5. Se, lyssna och känn. Andas personen, vänd till framstupa sidoläge. Framstupa sidoläge förhindrar kvävning vid kräkning. Personen måste dock ses till. Om du inte kan se att bröstkorgen höjer sig och inte hör eller känner luftströmmen har den medvetslöse slutat andas.

mun mot mun 5

 

 

 

 

6. Kläm samman näsborrarna, dra in ett djupt andetag, lägg läpparna om personens mun och blås in tills personens bröstkorg höjer sig. Tag bort munnen upprepa en gång. Har andningen inte kommit igång fortsätt inblåsningarna i din egen andningstakt. Håll på med mun till mun andning tills den skadade andas själv eller tills någon annan övertar ansvaret.

mun  till mun 6