Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Livräddare - pool och hav

Det finns en rad olika utbildningar för att bli livräddare, du börjar med att gå Poollivräddare och sen kan du bygga på kurser efterhand. Många av livräddarna som tävlar i SM och VM har gått flera utbildningar.

Här kan du se vår film hur det är att arbeta som livräddare

 

Våra livräddarutbildningar

Poollivräddare

Om utbildning för poollivräddare

Konsumentverket har fastslagit att:

”de teoretiska kompetenskraven hos badvärd ska minst vara SLS-utbildning poollivräddare, alternativt motsvarande kunskaper i L-ABCDE samt HLR, barn-HLR och dokumenterad kunskap i vattenlivräddning”

Efter du har blivit godkänd som poollivräddare kan du arbeta som badvakt på badhus och simhallar.

Förkunskapskrav:

 • Vara 17 år fyllda.
 • Utan simglasögon kunna plocka upp ett föremål från botten (2 meter).

Du ska också under den senaste sexmånadersperioden avlagt godkända prov för Delfinen guld:

 • Simma 500 meter bröstsim.
 • Simma 200 meter ryggsim.
 • Flyta 100 meter eller i fyra minuter.
 • Vattentramp 100 meter eller i fyra minuter.
 • Djupdykning; djup 2 meter, två gånger från vattenytan och två gånger från kant.

Kunna ta sig upp från bassängen på en kant som är minst 30 cm över vattenytan, tre gånger i följd.
Kunna hoppa fothopp från minst 1 meters höjd.
Kunna dyka från en startpall.
Du ska vara frisk enligt Svenska Livräddningssällskapets hälsodeklaration.

Kursinnehåll

Timplan Poollivräddare

Svenska Livräddningssällskapet som organisation 1 h
Vattenlivräddning   16 h
Kundservice 1 h
Juridiska aspekter 1 h
Systematiskt förebyggande säkerhetsarbete 2 h
Första hjälpen 16 h
Examination 2 h
Övrig tid 1 h

Totalt: 40h

Havslivräddare

Förkunskapskrav

Du ska vara 18 år fyllda.
Du ska under den senaste 12-månadersperioden avlagt godkända prov Guldbojen.
Du ska kunna simma 1000m.
Du ska kunna simma 200m ryggsim.
Du ska kunna dyka eller hoppa från 3 meter.
Du ska vara frisk enligt Svenska Livräddningssällskapets hälsodeklaration.
Praktik är meriterande.

Kursinnehåll

Konstruktion och användande av olika livräddningsredskap
Dykteori och navalmedicin
Sökmetoder i vatten
Livräddning vid klippor och strömt vatten
Livräddning med båtar
Sjöregler, sjökort och navigation
Signal-, kommunikations- och larmmedel
Fördjupning i ABC
Samarbete med olika livräddningsenheter, som sjöräddning, kustbevakning, lots och räddningstjänst
Kurstid: 120 timmar

Poollivräddareutbildare

Förkunskapskrav

 • Instruktör HLR vuxen, hjärtstartare
 • Instruktör HLR barn
 • SLS Poollivräddare/badvakt
 • Rekommenderad från ditt regionförbund/lokala klubb
 • Praktik i simhall 1 000 timmar

Kursinnehåll

Uppläggning, planering och genomförande av poollivräddarutbildningar
Att hålla och driva kurser
Samarbete med andra organisationer och utbildningsverksamheter t ex det gymnasiala Barn- och fritids programmet
Kursledarens ansvar
Kurstid: 35 timmar

Som poollivräddareutbildare måste du vara personlig medlem i Svenska Livräddningssällskapet och genomgå de av organisationen anordnande fortbildningar för att behålla behörigheten

Isinformatör (Steg 1)

Förkunskapskrav

Deltagit i en isförevisning inom det senaste året.
Praktiserat en gång med en annan isinformatör.
Genomgången HLR-utbildning inom de senaste 6 månaderna samt kunna LABC.
Vara frisk enligt Svenska Livräddningssällskapets hälsodeklaration.
Deltagaren ska kunna uppvisa godkänt intyg för avlagt prov för Guldbojen.
Fyllda 18 år.

Mål
Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha kunskaper om hur man inför grupp förmedlar grundläggande kunskap om is och kallt vatten.

Syfte
Att informera allmänheten hur man vistas på och vid isar på ett säkert sätt.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till: idrottslärare, ledare i föreningar och företag, samt utbildare inom Svenska Livräddningssällskapets regionförbund.

Isinformatörsutbildare (Steg 2)

Förkunskapskrav

Genomfört Isinformatörsutbildning (Steg 1) inom det senaste året.
Genomfört Svenska Livräddningssällskapets Poollivräddar-, Simlärarutbildning eller likvärdig Första Hjälpen-utbildning.
Inläst Isinformatörsutbildarematerialet (Steg 2).
Inläst Isinformatörsmaterialet (Steg 1).
Frisk enligt Svenska Livräddningssällskapets hälsodeklaration.
Praktiserat vid två tillfällen på en Isinformatörsutbildning (Steg 1).
Deltagaren ska kunna visa upp godkänt intyg för avlagt prov för Guldbojen.
Rekommenderad av sitt regionförbund/lokalförening.

Målgrupp

Steg 2-utbildningen vänder sig först och främst till personer i nära kontakt med regionförbunden/lokalföreningarna, förslagsvis till utbildningsansvariga, säkerhetsansvariga eller konsulenter som i sin tur ska utbilda Isinformatörer i Svenska Livräddningssällskapets regionförbund/lokalförening.

Mål

Efter utbildningen ska deltagaren kunna genomföra en utbildning för blivande Isinformatörer, få fördjupad iskunskap samt kunna informera allmänhet och media.

Max antal deltagare på Isinformatörsutbildarutbildningen är 8 st.