Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

TylösandTylösand

Tylösand är förmodligen Sveriges mest välbesökta strand. Här kan 40 000 människor sola och bada under en enda dag. Varje sommar bevakar Svenska Livräddningssällskapets livräddare stranden.

Stranden är ca 5 km lång. och utgörs av en typisk Halländsk sandbukt, med avgränsande stenkust i norr och söder. I södra ändan av stranden ligger Tylön, ca 1 km utanför stranden. Den öppna sandstranden i kombination med Tylön förorsakar de speciella strömförhållanden som råder. 1996 och 1999 inträffade två tragiska drunkningar i Vilshärad norr om Tylösand. Sedan 1999 bevakas därför även denna strand av livräddare från Tylösands livräddningsstation.

Livräddningsstationen ligger precis bakom sanddynerna, ett sten kast från vattenbrynet. Stationens 17 livräddare bevakar de båda stränderna i två skift. Tylösand har den mest omfattande verksamheten av alla livräddningsstationer.

Sedan många år bedriver livräddarna också en egen simskola i havet.

Tylösand är centrum för svensk (nordisk) livräddning. Livräddare på stranden började 1958. I Tylösand ligger Livräddarskolan. Skolan, den enda i norden, upprättades 1960. Vid skolan utbildas årligen ett 50-tal legitimerade livräddare.

Tylösand är inte bara svensk (nordisk) livräddnings vagga, utan också alla svenska livräddares Mecka. Här har vi alla gjort vår grundutbildning under kurschefens och livräddarnas stränga uppsikt. I Tylösand har Den Svenska Modellen, med ideellt arbetande livräddare som bor och lever tillsammans, utvecklats.

Läs mer om Tylösands Livräddare på deras egna hemsida