Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Tofta

Tofta

Tofta livräddningsstation och kursgård startade 1995 och sedan dess har tappra livräddare från Svenska Livräddningssällskapet bevakat stränderna under flera veckor varje sommar. Läs mer om Tofta Livräddningstation på deras egna hemsida