Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Andra mätningar

Sedan 2011 är simkunnighetskravet formellt inskrivet i skolans läroplan, läs mer om det här. Skolverket gör kontinuerliga mätningar för att kunna följa hur läroplanen efterlevs. De två senaste kartläggningarna ägde rum 2004 och 2010 och kan hämtas via länkarna nedan. Det viktigaste resultatet från mätning som gjordes 2010, var att 7 700 elever (8,3%) inte kunna simma enligt simkunnighetsdefinitionen och alltså även den definition som krävs för att få godkänt i betyget idrott och hälsa i årskurs sex.

Skolverkets kartläggning 2010

Skolverkets kartläggning 2004