Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

2012

Under 2012 genomförde vi en undersökning, med hjälp av företaget Reagera.

Undersökning 2012

Undersökningen visar att även om simkunnigheten är hög i Sverige, är många osäkra på sin förmåga att kunna simma 200 meter. 3 av 10, alltså motsvarande 2 miljoner människor, är osäkra på om de kan simma 200 meter och skulle därför kunna klassas som icke simkunniga.