Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Utrustning på isen

Isdubbar

Det är säkert självklart för de flesta att man skall ha isdubbar med sig ut på isen. Men det räcker inte att "bara" ha dessa med sig, utan att de sitter rätt är minst lika viktigt. Isdubbarna skall sitt stadigt runt halsen, högt upphissade under hakan och utanför kläderna. Då är de lätta att få tag på och man skadar sig inte på dem när man ramlar i. Det är även viktigt att veta hur man skall använda isdubbarna, prova dubbarna. Lossa dem med handskarna på, lägg dig ner och dra dig fram på isen. Då behärskar du greppen bättre om det blir allvar. Men det är inte självklart att man klarar att ta sig upp ur vaken även om man har dubbar. För att kunna ta sig upp med dubbar krävs; -en tillräckligt stark iskant. -väl inövad teknik, vattenvana och armstyrka -viss sinnesnärvaro.

När isen brister:
-Andas lugnt. Det hjälper dig att tänka klart. Slappna av, ligga still i vattnet och träng tillbaka paniken. Håll dig i iskanten. -Vänd dig åt det håll du kom ifrån, där höll ju isen alldeles nyss. -Lossa isdubbarna med vantarna på. Utan vantar blir händerna snabbt stela av köld. -Ropa eller vissla på hjälp. Det är inte säkert att du klarar dig upp utan hjälp. -Arbeta långt fram med isdubbarna och hjälp till med simbentag. -Hasa, åla el. kryp långt iväg till säker is innan du ställer dig upp. På så sätt fördelar du din vikt över ett större område så länge isen är svag och inte bär för en stående person.

Ispik (isbill)

För att kunna bedöma bärigheten på isen krävs att man har en Ispik el. Isbill. Ispiken skall inte vara för lätt, det är pikens egen vikt som ska ge kraft i hugget. Med en alltför lätt pik orkar man inte slå tillräckligt hårt. Själva pikspetsen ska vara vass, men högre upp ska det finnas någon form av ansvällning el. steg som bromsar och ger ett mått på isens kvalitét. Piken skall ha en handrem och den ska flyta.
Isbillen, förr vanlig vid isfiske, är ett utmärkt redskap. När fiskare vandrade ut över isen lät de den falla med sin egen tyngd för varje steg. Risken att gå ner sig blev minimal. Numera har de flesta pimplare övergått till att använda isborr. Erfarna fiskare plockar dock gärna fram billen när det blir dags för att ge sig ut på vårisarna, eller kompletterar borren med en pik, när det är risk för svaga isar.

Räddningslina

Kamrater med Räddningslinor är en absolut självklarhet ute på isarna. Följande krav skall man kunna ställa på räddningslinan; Den skall löpa ut utan att trassla, den skall inte kunna skada den nödställde. Den skall vara tillräckligt stark, tillräckligt lång och den skall flyta. Den får inte vara för tunn så att den skär in i händerna. Den bör också ha ett grepp som kan hållas fast även av en stelfrusen hand.

Räddningslinan skall bäras så att den är lätt åtkomlig, även när man ligger i vattnet. I vissa situationer är det nödvändigt att själv kunna kasta sin lina från vaken till kamraterna på isen. Den lösa änden böra man därför alltid ha fäst vid midjeremmen på ryggsäcken. Man kan då kasta utan att riskera att änden flyger iväg. När sedan kamraterna drar i linan har man händerna fria och kan hjälpa till med sina isdubbar.
Likaväl som att du skall vara förtrogen med dubbarna bör du ha provat räddningslinan innan du går ut på isen. Öva att kasta linan och träffa ett mål 20 meter bort och 1,5 meter brett.

Flythjälp

Följande fördelar finns det med flythjälpen; man kommer inte så djupt ner i vattnet, kan inte komma under isen, behöver inte simma eller trampa vatten för att hålla dig flytande. All rörelse gör att man kyls ned snabbare i kallt vatten. Man kan inte sjunka om man skulle bli medvetslös el. nedkyld. Man har ett bättre utgångsläge när man skall ta sig upp ur vaken.
Ser man enbart till flytegenskaperna är den s.k. Räddningsvästen den bästa flythjälpen. Den har krage och kraftiga flytkroppar på framsidan, så att den vänder en medvetslös person till ryggläge, så att ansiktet kommer ovanför vattenytan. Barn rekommenderas att ha en räddningsväst, för vuxna kan den upplevas onödigt obekväm. Den kraftiga stoppningen kan även vara ett hinder när man skall ta sig upp ur vaken. Flytplagg är samlingsnamnet för andra typer av västar som saknar krage och har flytkropparna jämnt fördelade. De är lätta och smidiga och kan användas i stället för tröja under ytterplagget.
Annars är det ryggsäck som gäller. En normal packning med ombytesplagg i vattentäta plastpåsar har en avsevärd flytkraft. Viktigt att man har den ordentligt fastspänd med midjerem. Annars finns risk att den flyter upp och lägger sig på huvudet och därmed trycker ner dig i vaken.

 

Besök Issäkerhet.se