Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Säker på is

Det finns inga säkra isar, men att vara säker på isen är ett måste för alla som vill ge sig ut. De tre nyckelorden som man måste "bära med sig" ut på isen är:

Kunskap

Det är viktigt att känna till att det finns olika isar med olika bra bärighet. Isen ser inte likadan ut överallt. Känna till isens svaga punkter. Denna kunskap bör man läsa sig till, prata med kunniga och vana isbesökare.

Utrustning

För att ge dig på isen är det viktigt att du har lämplig utrustning. Du behöver bland annat ta med dig: isdubbar, ispik-isbill, räddningslina och flythjälp.

Sällskap

När man skall bege sig ut på isen skall man alltid ha minst en vuxen kamrat (utrustad med räddningslina) med sig. Det är inte säkert att man klarar av att ta sig upp ur en vak med enbart isdubbar.

 

Besök Issäkerhet.se