Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Olycka på is

När du skall hjälpa någon som gått igenom isen bör du tänka på följande:

  • Låt dig inte gripas av panik. Om personen är vid medvetande och inte har ansiktet under vattnet kan du ta det lugnt och planera räddningen ordentligt. Vinterkläderna gör att det dröjer i regel ca 10-15 minuter innan personen blir så påverkad av kylan att gripförmågan och reaktionsförmågan blivit allvarligt nedsatta. Det finns ingen anledning att i detta läge riskera din egen säkerhet och kanske hela räddningen bara för att vinna några minuter. En livräddare som ligger i en annan vak är ju inte till så stor hjälp!
  • Närma dig vaken från samma håll som den nödställde kommit. Där höll ju isen för honom innan han gick igenom och då bör den också hålla för dig om du beter dig rätt.
  • Känn dig för med ispiken. Lugna och uppmuntra den nödställde.
  • Sträck aldrig fram din egen hand till den nödställde! Detta är regel nummer ett när du skall rädda någon ur vattnet
  • Ha alltid något emellan dig och den nödställde, s.k. "förlängda armen". Det kan vara din ispik, en räddningslina, en livboj, trädgren etc.

Förlängda armen

Vad du behöver beror på hur stark isen är, hur nära vaken du kan komma. Är isen stark ända fram till vaken kan du sträcka fram din ispik. Ta ordentligt spjärn med skridskorna och dra upp den nödställde. Är isen svag behöver du något längre ex. din räddningslina el. en livboj med lina som du kan kasta ut till den nödställde.

Är avståndet för långt kanske du även behöver lägga dig ner och försiktigt hasa dig så nära att linan räcker fram, och sedan kasta ut linan till den nödställde.

Även du måste vara säkrad med en lina till kamrater på säker is. Kolla att den nödställde har fått ett säkert grepp om linan. På Hansalinan finns en ögla att stoppa in handen i. Ingen skall behöva drunkna därför att hans stelfrusna händer tappar taget om linan. Samtidigt som du drar i linan hjälper den nödställde till att ta sig upp med sina isdubbar. Det allra bästa är om den nödställde kastar upp sin Räddningslina som är fastsatt i midjebältet på ryggsäcken, då har han båda händerna fria och kan arbeta sig upp med hjälp av isdubbarna samtidigt som du drar i linan.

Ring larmnumret 112

Ta aldrig för givet att det går att klara räddningen utan hjälp. Försök att få någon att ringa larmnumret 112. Om inte annat så för en snabb ambulanstransport av nedkylda.

 

Besök Issäkerhet.se