Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Material att ladda ned

Här hittar du material, som kan vara användbart för dig som representant för kommun eller räddningstjänst - eller om du på annat sätt är intresserad av information om vattensäkerhet.

Livräddningsutrustning

Svenska Livräddningssällskapets folder: Utrustning för vattenlivräddning

I december 2007 publicerade Statens Räddningsverk, SRV, allmänna råd och kommentarer om utrustning för vattenlivräddning vid hamnar, kajer, badplatser och liknande vattennära anläggningar, SRVFS 2007:5.

Svenska livräddningssällskapet, SLS, vill med denna folder ge information till kommuner, båtklubbar, bostadsrätts- och sommarstugeföreningar med flera om grundläggande krav på livräddningsutrustning, dess placering och underhåll i enlighet med SRVs allmänna råd.