Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Karta över anslutna kommuner

Här hittar du en karta över de kommuner som är är certifierade och anslutna i "En vattensäker kommun". De grönmarkerade kommunerna är helt anslutna, medan de gula endast har löst medlemskapet.