Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Bli en certifierad kommun

Som certifierad vattensäker kommun får du förutom det som ingår i medlemskapet också:

  • Rätt att använda certifieringen för egen marknadsföring.
  • Ett diplom och logo som kan användas för egen marknadsföring.
  • Inbjudan till regionala träffar med föreläsningar om vattensäkerhet.
  • Medlemskap i nätverk med de som arbetar för vattensäkerhet.
  • Uppdaterad vattensäkerhetsinformation med tips och råd genom digitalt nyhetsbrev 4 gånger per år.
  • Säsongsanpassad vattensäkerhetsinformation att använda i kommunens information i tryck eller på hemsida.
  • 5 procent rabatt på Svenska Livräddningssällskapets utbildnings- och informationsmaterial.
  • Vattensäkra kommuner uppmärksammas genom pressinformation och på SLS hemsida.

Som certifierad vattensäker kommun kan du få all den hjälp du och din kommun behöver för att vidmakthålla
och ytterligare öka vattensäkerheten i din kommun.

Ansökan

Att ansöka om att bli utnämnd till En vattensäker kommun är enkelt. Ansökan som styrker att kommunen uppfyller Svenska Livräddningssällskapets sex kriterier för En vattensäker kommun fylls i och skickas digitalt.

 

Beskriv gärna ytterligare hur ni arbetar med vattensäkerhet

Till den digitala ansökan finns det möjlighet att bifoga bilagor. Det kan vara kopior på eller hänvisning till det kommunala handlingsprogrammet, dokumentation på hur det systematiska vattensäkerhetsarbetet är organiserat i kommunen. Hur har simkunnigheten säkerställts för olika åldrar, hur vattensäkerhetsutbildningen är organiserad och hur kommunen informerar kommuninvånarna om vattensäkerhet. Vilka rutiner finns när det gäller livräddningsutrustning, hamn och badplatssäkerhet, mm.

En mindre avgift

Som ideell organisation behöver vi ta ut en avgift för att kunna täcka våra kostnader. Avgiften faktureras kommunen i samband med att ansökan behandlas.
I avgiften ingår förutom själva behandlingen av ansökan också medlemskap i Svenska Livräddningssällskapet  och därtill hörande förmåner för kommunen under de fyra år certifieringen gäller.

Efter fyra år kan ansökan om omcertifiering göras.

Frågor

Har du frågor om en vattensäker kommun eller vill veta mer kan du kontakta 
info@sls.a.se eller på telefon 08-120 102 40