Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Att ansöka

När kommunen uppfyller Svenska Livräddningssällskapets sex kriterier för "En vattensäker kommun" (EVK), kan en skriftlig ansökan göras om certifiering. En bedömning görs sedan av Svenska Livräddningssällskapet hur kommunen uppfyller de sex kriterierna för En vattensäker kommun.

Olika i olika kommuner

Hur arbetet med att öka vattensäkerheten i respektive kommun är upplagt varierar beroende på kommunens storlek och en mängd andra faktorer som kommunal organisation mm. Det finns inga rätt eller fel utan det viktiga är att kommunen arbetar målmedvetet och strukturerat för att höja vattensäkerheten.

Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som arbetar för ett vattensäkrare Sverige. Genom information och utbildning vill vi hjälpa alla människor att ta eget ansvar för sin säkerhet.

Tillsammans med 24 regionförbund täcker vi hela landet med bland annat utbildningsinsatser. Vi arbetar också för att göra politiker medvetna om vilka säkerhetsmässiga följder deras beslut kan få. Som medlem i Svenska Livräddningssällskapet stödjer du oss i detta arbete och kan samtidigt själv vara med och påverka.

Behöver du kunskap om vad vattensäkerhet innebär i olika situationer. Då kan det vara bra att ha någon att fråga, att kunna få råd, tips och kunskap som hjälp i arbetet. Det kan vi hjälpa till med om du blir medlem i Svenska Livräddningssällskapet.

Steg 1: Bli EVK-medlem i Svenska Livräddningssällskapet >>

Steg 2: Bli En vattensäker kommun >>